Tác phẩm báo chí


Tài Liệu Hữu Ích xin chia sẻ cùng các bạn một số tài liệu bổ ích dành cho môn tác phẩm báo chí. Với những giáo trình, bài giảng cũng như câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn ôn tập cho tốt.

 Ngôn ngữ báo chí dưới góc nhìn của nhà biên tập - Phần 1
Nguồn: Internet

 Ngôn ngữ báo chí dưới góc nhìn của nhà biên tập - Phần 2
Nguồn: Internet

 Chất liệu văn học trong tác phẩm báo chí
Nguồn: Internet

 Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí
Nguồn: Internet

top