Tư tưởng Hồ Chí Minh

tai-lieu-tu-tuong-ho-chi-minh

Tài Liệu Hữu Ích xin chia sẻ cùng các bạn một số tài liệu bổ ích dành cho môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Với những giáo trình, bài giảng cũng như câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn ôn tập cho tốt.

 Giáo trình Tư tưởng HCM
Nguồn: giaotrinh.dtvt.org

 301 câu trắc nghiệm Tư tưởng HCM (Có đáp án)
Nguồn: Internet

 514 câu trắc nghiệm Tư tưởng HCM
Nguồn: Internet

 Trắc nghiệm Tư tưởng HCM (Theo từng chương)
Nguồn: Internet

 Tiểu luận tư tưởng HCM:"Tìm hiểu về chức năng tuyên truyền, giáo dục của Bảo tàng Hồ Chí Minh thông qua những hiện vật, hình ảnh, tài liệu trưng bày tại Bảo tàng"
Nguồn: lib.bkfet.com.vn

 Đề thi Olympic Khoa học Mác-Lênin_Tư tưởng Hồ Chí Minh 2005
Nguồn: Internet

 Đề thi Olympic Khoa học Mác-Lênin_Tư tưởng Hồ Chí Minh 2006
Nguồn: Internet

 Đề thi Olympic Khoa học Mác-Lênin_Tư tưởng Hồ Chí Minh 2007
Nguồn: Internet

 Câu hỏi tự luận tư tưởng Hồ Chí Minh
Nguồn: Tài liệu hữu ích
top