Trong kinh doanh, dù ở lĩnh vực nào doanh nghiệp cũng luôn mong muốn đạt lợi nhuận cao với những chi phí tối thiểu. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền kinh tế, của chính doanh nghiệp.
Một trong những hoạt động quan trọng đó là phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính, thông qua đó tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.

Chính vì vậy em chọn đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Diên Phước để hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh của công ty.
top