Quản lý ngành giáo dục và đào tạo

tai-lieu-quan-ly-nganh-giao-duc-va-dao-tao

Tài Liệu Hữu Ích xin chia sẻ cùng các bạn một số tài liệu bổ ích dành cho môn quản lý ngành giáo dục và đào tạo. Với những giáo trình, bài giảng cũng như câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn ôn tập cho tốt.

 Giáo trình quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
Nguồn: Internet

 TIỂU LUẬN: Nguyên tắc xây dựng bộ máy tổ chức quản lý giáo dục và đào tạo
Nguồn: Internet

 LUẬN VĂN: Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Nguồn: Internet

 Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Nguồn: Internet

top